Назад| Начало Екология

Екология

   Автомобилните масла и индустриални масла са необходими за ползване на автомобилите и техниката, която улеснява ежедневието ни. 
    След изтичане на експлоатационния срок на тези масла те се насищат с отровни продукти и затова са класифицирани като опасен отпадък.
    Ако попаднат в почвата или водите тези масла трайно ги замърсяват и отравят.

Ние не желаем това.

   Имаме необходимия опит, оборудване и разрешително от Районна инспекция по околната среда и водите за работа с отработени масла.
   Автомобилните и индустриални масла са абсолютно необходими за смазването на автомобилите и машините, които работят за нас.
   По данни от 2010 година у нас се пускат на пазара 29 500 тона масла всяка година. По време на експлоатацията двигателните масла се насищат с нагар, неразтворими утайки, кислородосъдържащи съединения, различни метали /мед, олово, алуминий/, получени от износване на двигателя и нискотемпературни отлагания. Всички тези продукти не само влошават качеството на маслото и то трябва да се смени с ново, но са токсични и канцерогенни. Затова старото масло наречено отработено масло е класифицирано от компетентните институции като опасен отпадък.

  Какви са възможните пътища на отработените масла?
- Отработените масла не трябва да бъдат изхвърляни с битовия отпадък. Така се замърсява с опасен отпадък целия битов отпадък в едно сметище, почвата и водите под него.
- Да бъде изгорено в печка самоделка. Пет литра отработено масло изгорено в печка замърсява въздуха с канцерогенни вещества в обем, който е необходим за 1 човек да диша в продължение на три години.
- Да бъде изсипано в канализацията. Ако канализацията е заустена в поток или река само 1 литър отработени масла може да образува петно с площ 4 000 м2 . В случай, че канализацията отвежда водите в пречиствателна станция, то отработеното масло влошава работата и поврежда съоръженията.
- Да бъде изсипано в почвата. Това е още едно безумие водещо до отравяне, което е необратимо.
   Всички тези пътища могат да бъдат избрани само от хора екологично неуки и безотговорни към природата и са незаконни.

   Правилния и законния път е предаването на отработени масла в специализирани фирми, имащи разрешение от РИОСВ за тази дейност.
  Ние имаме дългогодишен опит в дейността и на смяна на отработени масла в енергетиката, минно-строителна промишленост, машиностроене, лека промишленост, сервизи и др.
   Ние подготвяме и водим всички документи свързани с опасните отпадъци:  транспортни карти, отчетни книги, тримесечни годишни отчети, които представяме в РИОСВ и Националната агенция по околната среда.

   Всеки от нас може да даде принос за запазване на природата и за нашите деца, като сменя маслото на своя автомобил само на определените  за тази цел места и сервизи!